Om oss

Savas Barnfond's Shop är ett initiativ skapat av Den Helige Savas Barfond i Skandinavien - en ideell förening vars ändamål är att hjälpa utsatta barn, ungdomar- och barnfamiljer samt institutioner som främjar barnens hälsa och lärande på Västbalkan. Den bedrivs ideellt och all vinst går alltid oavkortat till att bekämpa barnfattigdom och utsatthet på dessa territorium.

Vi är en liten ideell förening men verkar i en verklighet där behovet är enormt. Därför har det alltid varit viktigt för oss att omsorgsfullt förvalta alla medel vi har - varje krona räknas och innebär att fler barn får mat på bordet och tak över huvudet, rätt till vård och en utbildning. Innan pandemin bröt ut hade vi också möjlighet att kostnadsfritt transportera donerade kläder och atiklar till våra barnfamiljer. Nu när dessa aktioner är begränsade, men när donationer i form av kläder fortfarande flödar har vi bestämt oss för att göra vårt bästa för att förvalta även dessa! 

Med hjälp av enormt stöd och sponsring från Nordisk E-handel, Ecster, Devpack och Returhuset har vi en e-handel som (med undantag för frakt) inte kostar oss en krona att bedriv, vi är dessutom momsbefriade. Detta betyder att nästan varenda en krona kan gå till att göra livet om så en aning bättre, för barn som behöver oss!

Tillsammans kan vi ge barnen en framtid
Sedan 2013 har vi hjälpt hundratals familjer. De flesta består av fler än 3 och ibland uppemot 6-7 barn. Alla våra familjer lever i svår fattigdom, oftast långt under levnadsstandard. De flesta lider dessutom av någon fysisk och/eller psykisk sjukdom och många har upplevt svåra trauman. Flera medicinska fall är så svåra som muskeldystrofi, paraplegi och leukemi medan ett stort antal barn lever i fallfärdiga hem och i många fall utan adekvat föräldraomsorg. Hjälp oss i kampen för en tryggare och bättre framtid för dessa barn!

Kontakt

Mail: denheligesava@outlook.com
Tel: 0739 - 82 86 76
Läs mer: www.savasbarnfond.com